Сайтът е изготвен по проект BG16RFOP002-2.024-1300-C02 „Развиване и налагане на пазара на фасаден инженеринг“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

3D Scanner

Jan 23, 2021

Имате проект, с който мислите, че ще можем да ви бъдем полезни?
Не се колебайте да ни потърсите.