Сайтът е изготвен по проект BG16RFOP002-2.024-1300-C02 „Развиване и налагане на пазара на фасаден инженеринг“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Ние сме ДИН Инженеринг Груп

Ние сме добре известни с превъзходното си качество и обслужване в областта на фасадния инженеринг и производството на високотехнологични фасади. Услугите , които предоставяме обхващат целия процес от проучване,консултиране, заснемане и проектиране на обекта до производство, управление и инвеститорски контрол.

3D лазерно сканиране

Безконтактна технология, позволяваща структурата на съществуващ
обект да бъде заснета цифрово с помощта на лазерна светлина.
3D лазерните скенери правят пространствени измервания, като
генерират облаци от точки, носещи данни за точните координати
на заснетите повърхности и обекти. 3D лазерното сканиране е начин
за представяне точната големина и форма на физическите обекти в
триизмерна виртуална реалност. Благодарение на изключителната
си прецизност тази технология придобива широка популярност
и незаменимо приложение в АЕС (Архитектурно Инженерно
Строителната) индустрията.

фасаден инженеринг

  • Фасаден инженеринг посредством BIM моделирне
  • Цялостен фасаден инженеринг- идеен, технически и работен проект
  • Стъклени окачени фасади и вентилируеми сградни обшивки
  • Консултации и планиране
  • Статически и динамически изчисления за носимоспособност на конзоли, съединения, крепежи, фасадни системи и сградни облицовки
  • Изготвяне на бюджети – финансово остойностяване

Рязане със СNC рутер

„Дин инженеринг груп“ ООД разполага със CNC Рутер за изключително прецизно рязане, разкрояване, фрезоване и гравиране на различни видове материали като алуминий, плексиглас, ламарина, PVC, ПДЧ, МДФ, Крион, Кориан, Valchromatt, композити (Еталбонд) и шперплат.

Работната площи на машината е 2000/4200 мм, а дебелината на обработвания материал може да варира от 1мм до 200 мм. Прецизност на рязане и гравиране с точност до 0.0025мм.