Сайтът е изготвен по проект BG16RFOP002-2.024-1300-C02 „Развиване и налагане на пазара на фасаден инженеринг“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

3D лазерно сканиране

Безконтактна технология, позволяваща структурата на съществуващ обект да бъде заснета цифрово с помощта на лазерна светлина. 3D лазерните скенери правят пространствени измервания, като генерират облаци от точки, носещи данни за точните координати на заснетите повърхности и обекти. 3D лазерното сканиране е начин за представяне точната големина и форма на физическите обекти в триизмерна виртуална реалност. Благодарение на изключителната си прецизност тази технология придобива широка популярност и незаменимо приложение в АЕС (Архитектурно Инженерно Строителната) индустрията.

“Дин инженеринг груп” ООД разполага с лазерен скенер FARO Focus 3D S-70. Скенерът предлага възможност за извършване на сканиране дори при ярка слънчева светлина. Дистанционното сканиране, както и почти еограниченото споделяне на данни правят решението за лазерно сканиране наистина мобилно. Ултра-преносимият FocusS 70 позволява бързи, ясни и свръхвисоки точни измервания на обекти и сгради. Той записва архитектурни фасади, сложни конструкции, съоръжения за производство и доставка, места за аварии и компоненти с голям обем, предоставящи реалистични и верни до подробности резултати с обхват от 70 м на сканиране,точност на разстоянието до ± 1 мм, компенсация на място, регистрация на място (с FARO SCENE), преразглеждане на отдалечен район с по-висока разделителна способност, HD снимка с наслагване до 165 мегапиксела цвят.

Къде намира приложение
3D лазерното сканиране?

  • Документиране на сгради, съоръжения, инсталации и инфраструктури в обществени и промишлени сектори
  • Автомобилна индустрия / роботика
  • Археологията, включително опазване на околната среда и паметниците на културата
  • Откриване на колизии
  • Инженеринг във всички етапи на строителството
  • Криминален анализ
  • Горското стопанство
  • Корабостроене
  • Визуализация и симулация
  • Анализ на деформации

Защо 3D лазерно сканиране,
а не друга технология за заснемане?

Изключителна надеждност и точност на данните. Документирането в детайл, позволява лесно изграждане на 3D модели и виртуална реалност. Съхранение на огромен
обем информация за анализ.

Безконтактните измервания се извършват извън областите
с предполагаем риск, без спиране на работните процеси и дори при трудно достъпна среда.

Несравнимата производителност позволява улеснена комуникация и спестяване на време в процеса на планиране, използване на един и същи запис за различни дейности, кратко време на измерването, съвършенствано планиране на дейностите.

Оперативните разходи намаляват значително чрез бързината и ефективността на технологията, не се налагат повторни заснемания.

Ползи

В проектната фаза

Лазерното сканирани помага ефективна визуализация
на във виртуална среда, преди да започне реалното
строителство. Потребителите могат да проверят и
разберат пълното въздействие на техните решения преди
същинското изграждане.

По време на строителство

Лесно може да се провери изпълнението спрямо
първоначалния проект, да се проектират довършителните
работи съгласно вече изпълните елементи.

Правейки пълно заснемане на помещенията, лазерния
скенер допринася за по-лесно проектиране на интериора,
гарантирайки напасването на всеки детайл

Ползи в строителството

Лазерното сканиране събира значително по-големи обеми от данни за много
по-малко време. Това помага за бързо споделяне на данни от проучванията,
както и намаляването на дейностите и тяхното ускоряване на строителния обект.

Лазерното сканиране предлага по-пълно и точно изпълнение на проекта.

По-добро и по-пълно производство във фабриката и по-малко модификации на строителния обект.

Помага за по-бързо и по-евтино завършване на проекта.

Намалява необходимостта от посещения и проверки на обекта.

Имате проект, с който мислите, че ще можем да ви бъдем полезни?
Не се колебайте да ни потърсите.