Сайтът е изготвен по проект BG16RFOP002-2.024-1300-C02 „Развиване и налагане на пазара на фасаден инженеринг“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Фасаден инженеринг

Фасадата е един от най-големите и най-важни елементи в цялостното естетическо и техническо изпълнение на сградата. Фасадното инженерство е изкуството и науката за решаване на естетически, екологични и структурни въпроси за постигане на ефективно изграждане на сградите. В съвременната индустрия вече има редица специализирани компании, посветени на този нишов сектор. Те разполагат с широк набор от инженери, работещи в техническите им отдели. Фасадните инженери са специално квалифицирани в изпълнението на фасадната технология , а фасадните консултанти работят тясно с дизайнерските екипи и архитектите за достигане на желаната визия. Като цяло фасадните инженери се грижат за всичко, свързано с външната обвивка на сградата.

Фасадите на сградите се считат за един от най-скъпите и потенциално най-рисковият елемент на всеки голям проект. Исторически фасади на сгради имат най-голямото ниво на повреда на която и да е част от строителната тъкан и натискът за промяна и адаптиране поради нуждите от екологични и енергийни характеристики е по-голям от всеки друг елемент на сградата. В резултат на това фасадното инженерство се е превърнало в наука.

Къде намира приложение
Фасадният инженеринг?

Фасадното инженерство взема предвид аспекти като проектирането, сертифицирането, изработката и монтажа на фасадите на сградата по отношение на експлоатационните характеристики на материалите и естетическия външен вид. Фасадният инженеринг ще разгледа работата на материалите и системите в различни аспекти:

 • Устойчивостта на атмосферни влияния – въздухоплътност, водоплътност, устойчивост и натоварване от вятър
 • Структурно поведение
 • Безопасност
 • Взаимодействие с основната
  конструкция
 • Обитаем комфорт
 • Енергийна ефективност
 • Ослънчевяване и Засенчване на сградата
 • Дълговечност
 • Устойчивост
 • Прием на естествена светлина
 • Негоримост на обвивката на сградата
 • Сигурност
 • Поддръжка във времето

Защо ни е нужен
фасадният инженеринг?

С течение на времето, необходимите специалисти в този нишов сектор надминаха възможностите на архитекти, строителни и механични инженери, тъй като сградите се проектират с по-голяма сложност и с въвеждането на строително информационно моделиране (BIM).

Фасадното инженерство може да оцени конкретните обстоятелства на индивидуалния проект на клиента и да даде съвети на фасадните специалисти.

Фасадите изискват специализиран инженерингов екип с определен набор от умения и опит, който разбира поведението им и може да предприеме проектирането, производството и монтажа си по-добре, по-ефективно и по-всеобхватно, отколкото може да бъде традиционен архитект или строителен инженер.

Ползи

Основни предимства

Създаване на дизайн, ръководен от производителност.
Доставяне на фасади, които правят това, което се изисква от тях!
Превъзходство в дизайна.
Възможност за Контрол на риска.
Непрекъснатост между производство и монтаж.
Изключително внимание към качеството, тъй като дизайнът става физическа реалност.
Високо ниво на Проверка на изпълнението.
Своевременно отстраняване на неизправности при възникване на проблеми.
Прецизно Изготвяне на бюджети – финансово остойностяване.

В проектната фаза

Осъществяването на фасадния инженеринг рано, води до получаване на максимална полза от неговия принос.

Фасадни инженери предоставят съвети както за съществуващи, така и за нови сгради. Те могат да бъдат включени по време на различни етапи на проектиране, като работят в екип заедно с архитекта и инженерите от други области, или могат да работят във фазата на производство и/или строителство.

Разбирайки стратегическите цели на проекта в най-ранните му етапи, можем да определим как строителната обвивка може да постигне най-добрия резултат.

Имате проект, с който мислите, че ще можем да ви бъдем полезни?
Не се колебайте да ни потърсите.